Koła pasowe

koło pasowePraca większości napędów przemysłowych, z którymi spotykamy się na co dzień, oparta jest na pasach i kołach pasowych. W zagadnieniu przenoszenia mocy można rozróżnić dwa podstawowe rodzaje napędów pasowych, są to napędy oparte na pasach klinowych i kołach pasowych klinowych, oraz napędy oparte na pasach zębatych i kołach pasowych zębatych, inaczej zwane napędami synchronicznymi.
Koła pasowe dzielą się na dwa podstawowe typy: koła pasowe klinowe i koła pasowe zębate.

Szeroka gama rozmiarów kół pasowych klinowych daje możliwość zastosowania w wielu aplikacjach. W zależności od profilu pasa klinowego, rozróżniamy koła pasowe klinowe o profilach:

    SPZ – dla pasa klinowego o profilu Z
    SPA – dla pasa klinowego o profilu A
    SPB – dla pasa klinowego o profilu B
    SPC – dla pasa klinowego o profilu C
    SPD – dla pasa klinowego o profilu D

W zależności od typu i rozmiaru pasa zębatego rozróżniamy kilkanaście typów kół pasowych zębatych:

    Koła pasowe typu T o podziałkach T2,5, T5 i T10
    Koła pasowe typu AT o podziałkach AT5 i AT10
    Koła pasowe typu HTD o podziałkach 3M, 5M, 8M i 14M
    Koła pasowe typu GT o podziałkach 3MR, 5MR, 8MGT i 14MGT
    Koła pasowe typu CTB o podziałkach XL, L, H i XH.